event

สพฐ.แจ้งนักเรียนตอบ”แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน สพฐ.” ตอบแบบสำรวจ 23 ก.พ. – 8 มี.ค. 67

สพฐ.แจ้งนักเรียนตอบ”แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน สพฐ.” ตอบแบบสำรวจ 23 ก.พ. – 8 มี.ค. 67

ขอความร่วมมือ สพท./สถานศึกษา แจ้งนักเรียนในสังกัด สพฐ. ตอบ”แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน สพฐ.” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

สามารถตอบแบบสำรวจระหว่างวันที่ 23 ก.พ. – 8 มี.ค. 67 ทาง Link

สพฐ.แจ้งนักเรียนตอบ"แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน สพฐ." ตอบแบบสำรวจ 23 ก.พ. - 8 มี.ค. 67
สพฐ.แจ้งนักเรียนตอบ"แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน สพฐ." ตอบแบบสำรวจ 23 ก.พ. - 8 มี.ค. 67

ที่มา : คลินิก สตผ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!