แจกไฟล์

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2566 doc ไฟล์ Word แก้ไขได้

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2566 doc ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกไฟล์ รายงาน SAR ครู 2566 รายงานเลื่อนเงินเดือนครู Doc โดยงานตัวนี้ สร้างขึ้นให้ครูที่โรงเรียนค่ะ เผื่อพวกเรานำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ทั้งนี้ ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่ ผอ. โรงเรียนท่านนะคะ ตัวนี้ Admin สร้างขึ้นเนื่องจากกันยายน 2566 ต้องกรอกข้อมูลในระบบ DPA ปีก่อนพบปัญหาต้องมานั่งสังเคราะห์ SAR ครู

แต่หากใช้ From นี้ สามารถ Copy ข้อความวางในระบบได้เลย รวดเร็วดี สงสารครูที่รับผิดชอบ และทั้งนี้เกียรติบัตรต่างๆ เราสามารถประยุกต์นำไปใช้ใน SAR ของโรงเรียนเราได้ ร่วมทั้งโรงเรียน ครู ผู้บริหารฯ สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประเมินต่างๆได้ ถ้ามีก็ใส่ ถ้าไม่มี ก็ขีด –

จัดทำแบบง่าย เนื่องจากภาระงานครูมีมาก..เลยไม่ให้เขียนบรรยายอะไร เพราะมีในPA1/ส และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (เงินเดือน) ที่ครูทำทุกรอบการประเมินเงินเดือนอยู่แล้ว เดี๋ยวงานซ้ำซ้อนกัน

ตัวอย่างไฟล์

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2566 doc ไฟล์ Word แก้ไขได้
รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู 2566 doc ไฟล์ Word แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา :: คศ.4 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!