แจกไฟล์

แจกฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มเปล่า ของโปรแกรม ปพ.5+ปพ.6 ประถมศึกษา สำหรับครูประจำชั้น

แจกฟรี ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มเปล่า ของโปรแกรม ปพ.5+ปพ.6 ประถมศึกษา สำหรับครูประจำชั้น

ดาวน์โหลดเลย ขอนำเสนอโปรแกรมแบบฟอร์ม เปล่า โปรแกรม ปพ.5+ปพ.6 ประถมศึกษา สำหรับครูประจำชั้น โปรแกรม ปพ. เพื่อคุณครู เพียงกรอกง่ายๆ สบายๆ และฟรีๆ จ้า ปพ5 ไฟล excel แกไขได สำหรบครประจำวชา แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในรูปแบบ ของไฟล์ Excel และ สรุปผล ในรูปแบบของ ปพ 5 ประหยัดเวลา บันทึกข้อมูล โรงเรียน ครู นักเรียน ขอบคุณไฟล์จาก N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ www.mediafire.com/file/eiae4qb8q3qudee/แบบบันทึกปพ5ปพ6-เปล่า-19032562-ฟอร์มเปล่า.xlsm | ลิงก์สำรอง

ขอบคุณไฟลเอกสาร ปพ5 ไฟล excel แกไขได ที่มาจาก N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!