แจกไฟล์ประถมศึกษาภาษาไทยใบงาน

แจกไฟล์ แบบฝึกหัดอ่านเขียน ป.3 แบบฝึกการอ่าน-เขียน นักเรียน ชั้น ป.3 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ แบบฝึกหัดอ่านเขียน ป.3 แบบฝึกการอ่าน-เขียน นักเรียน ชั้น ป.3 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

การอ่านออกเป็นกระบวนการที่สลับซับซ้อนมาก ครูจะต้องหาวิธีการสอนที่หลากหลายมาสอนจนเด็กสามารถอ่านออกได้ด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะเท่านั้น ถ้าเด็กสามารถเดาคำถูกต้องมากเท่าใด เด็กคนนั้นก็จะเป็นคนอ่านเก่ง การเริ่มต้นสอนอ่าน จะต้องสอนให้เด็กอ่านออกเป็นคำและรู้ความหมายของคำนั้นเสียก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการอ่านขั้นต่อไป คืออ่านเป็นวลี เป็นประโยค เป็นเรื่องราว อ่านจับใจความ

บทความนี้ Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู ขอนำเสนอแบบฝึกหัดสำหรับฝึกอ่าน ฝึกเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สำหรับครู และคู่มือสำหรับนักเรียน ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ฟรี ในลิงก์ด้านล่าง ขอบคุณไฟล์จาก ห้องนิเทศ ศน.คำตา อ้วนสาเล สพป.นภ.1

  • แบบทดสอบการเขียนคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.docx
  • แบบทดสอบการอ่าน(สำหรับครู) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.docx
  • แบบทดสอบการอ่าน(สำหรับนักเรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3.docx

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แบบฝึกหัดอ่านเขียน ป.3 แบบฝึกการอ่าน-เขียน นักเรียน ชั้น ป.3 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ แบบฝึกหัดอ่านเขียน ป.3 แบบฝึกการอ่าน-เขียน นักเรียน ชั้น ป.3 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา : Learn Education

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!