ปฐมวัยสื่อการสอนอนุบาลแจกไฟล์

แจกไฟล์ แบบฝึกหัดปฐมวัย แบบฝึกหัดอนุบาล 50 สัปดาห์ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ แบบฝึกหัดปฐมวัย แบบฝึกหัดอนุบาล 50 สัปดาห์ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ ใบงาน แบบฝึกหักสำหรับนักเรียนระดับ ปฐมวัย (อนุบาล) มากกว่า 50 สัปดาห์ ใบงานอนุบาล doc ใบงานอนุบาล pdf สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ดาวน์โหลดฟรี

รายการไฟล์

1.แผนพัฒนาการศึกษาสามปี
2.แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา
3.แบบฝึกคัดลายมือพยัญชนะไทยแบบหัวเหลี่ยม
4.แบบฝึกคัดลายมือ ก-ฮ แบบหัวกลม
5.ใบงานสัปดาห์ที่1-2 แรกรับประทับใจ
6.ใบงานสัปดาห์ที่3 ชื่อนั้นสำคัญไฉน
7.ใบงานลากเส้นตามรอยประ1
8.ใบงานลากเส้นตามรอยประ2
9.ใบงานสัปดาห์ที่4 โรงเรียนของเรา
10.ใบงานสัปดาห์ที่5 เด็กดีมีวินัย
11.ใบงานสัปดาห์ที่6 ปลอดภัยไว้ก่อน
12.ใบงานสัปดาห์ที่7หนูทำได้
13.ใบงานสัปดาห์ที่8 หนูน้อยน่ารัก
14.ใบงานสัปดาห์ที่9 วันอาสาฬหบูา-วันเข้าพรรษา
15.ใบงานสัปดาห์ที่10 อวัยวะและการดูแลรักษา
16.ใบงานสัปดาห์ที่11 หนูน้อยนักสัมผัส
17.ใบงานสัปดาห์ที่12 กินดีอยู่ดีมีสุข
18.ใบงานสัปดาห์ที่13 วันแม่
19.ใบงานสัปดาห์ที่14 ขยับกายสบายชีวา
20.ใบงานสัปดาห์ที่15 ครอบครัวสุขสันต์
21.ใบงานสัปดาห์ที่16 บ้านแสนสุข
22.ใบงานสัปดาห์ที่17 บ้านใกล้เรือนเคียง
23.ใบงานสัปดาห์ที่18 ชุมชนของเรา
24.ใบงานสัปดาห์ที่19 อาชีพในฝัน
25.ใบงานสัปดาห์ที่20 แข่งเรือ-ไหลเรือไฟ-ไหว้พระแก้ว
26.ใบงานสัปดาห์ที่21 ข้าวมหัศจรรย์
27.ใบงานสัปดาห์ที่22 วันลอยกระทง
28.ใบงานสัปดาห์ที่23 สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
29.ใบงานสัปดาห์ที่24 กลางวัน-กลางคืน
30.ใบงานสัปดาห์ที่25 วันพ่อ
31.ใบงานสัปดาห์ที่26 สัตว์โลกผู้น่ารัก
32.ใบงานสัปดาห์ที่27 ต้นไม้แสนรัก
33.ใบงานสัปดาห์ที่28 วันปีใหม่
34.ใบงานสัปดาห์ที่29 เทพสามฤดู
35.ใบงานสัปดาห์ที่30 วันเด็ก วันครู
36.ใบงานสัปดาห์ที่31 ผักผลไม้
37.ใบงานสัปดาห์ที่32 ดอกไม้สดสวย
38.ใบงานสัปดาห์ที่33 โลกสวยด้วยมือเรา
39.ใบงานสัปดาห์ที่34 สีสันสดใส
40.ใบงานสัปดาห์ที่35 เที่ยวทั่วไทย
41.ใบงานสัปดาห์ที่36 โลกไร้พรมแดน
42.ใบงานสัปดาห์ที่37 เครื่องมือเครื่องใช้
43.ใบงานสัปดาห์ที่38 คณิตคิดสนุก
44.ใบงานสัปดาห์ที่39 วิทยาศาสตร์น่ารู้
45.ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครนักเรียนใหม่
46.ใบงานเกมการศึกษาจับคู่พยัญชนะไทยกับภาพ
47.แบบฝึกคัดเลขไทย-อารบิก
48.แบบฝึกจับคู่ภาพกับพยัญชนะไทย

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แบบฝึกหัดปฐมวัย แบบฝึกหัดอนุบาล 50 สัปดาห์ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ แบบฝึกหัดปฐมวัย แบบฝึกหัดอนุบาล 50 สัปดาห์ ดาวน์โหลดฟรี


ที่มา : โรงเรียนเทศบาลอากาศอำนวย
ขอบคุณข้อมูลจาก : www.รักครู.com

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!