แจกไฟล์

แจกไฟล์ แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย หลายแบบ ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย หลายแบบ ดาวน์โหลดฟรี

บทความนี้ แจกฟรี แบบฝึกหัดคัดลายมือ ภาษาไทย แบบฝึกคัดลายมือแบบลายอาลักษณ์ รวมแบบฝึก คัดลายมือ ก-ฮ สามารถนำไปฝึกคัดลายมือ ให้นักเรียนได้ฟรี ในลิงก์ด้านล่างครับ

การคัดลายมือให้ถูกต้องตามหลักการเขียนคำไทย คือ เขียนตัวอักษรไทยถูกต้อง อ่านง่าย มีช่องไฟ มีวรรคตอน ตัวอักษรเสมอกัน วางพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ให้ถูกที่ ตัวสะกดการันต์ถูกต้อง และลายมือสวยงามตาม

ลักษณะการนั่งที่ถูกวิธี

๑. หันหน้าเข้าหาโต๊ะ การนั่งเอียงอาจทำให้หลังคด
๒. แขนทั้ง ๒ ข้างวางอยู่บนโต๊ะ ประมาณ ๓ ใน ๔ ของความยาวระหว่างศอกกับข้อมือพาดไว้กับขอบโต๊ะ ข้อศอกต้องไม่กางออกหรือแนบตัวมากเกิน
ต. กระดาษต้องวางให้ตรงไว้หน้าผู้เขียน
๔. จับดินสอหรือปากกาพอเหมาะ ไม่แน่นเกินไป นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือจะประคองดินสอ หรือปากการ่วมกับนิ้วกลาง มือจะพักอยู่บนนิ้วนางและนิ้วก้อย
๕.ขณะคัดลายมือ แขน มือ และนิ้วมือจะต้องเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กัน

หลักการคัดลายมือ

๑. เขียนตัวอักษรให้ถูกส่วน ตัวอักษรตั้งตรง การเขียนพยัญชนะไทยทุกตัวต้องเริ่มเขียนหัวก่อน ยกเว้น ก และ ธ ซึ่งไม่มีหัว เว้นช่องไฟและวรรคตอนให้พองาม และวางเครื่องหมายต่างๆ ให้ถูกต้องตามตำแหน่ง

๒. ขนาดของตัวอักษรโดยทั่วไปมีความกว้างเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงไม่รวมหางและเชิง ยกเว้น ข ฃ ช ซ กว้างเป็นครึ่งหนึ่งของตัวอื่น ๆ และตัวอักษรที่เหมือน ๒ ตัวติดกัน ได้แก่ ฌ ญ ฒ ณ ตัวหน้ากว้างครึ่งหนึ่งของความสูง ตัวหลังกว้างครึ่งหนึ่งของตัวหน้า

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย หลายแบบ ดาวน์โหลดฟรี
แจกไฟล์ แบบฝึกคัดลายมือภาษาไทย หลายแบบ ดาวน์โหลดฟรี

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!