เงินเดือน

แจกฟรี แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู ทุกวิทยฐานะ ว23 (3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) สอดคล้องกับการประเมิน PA ไฟล์ Word

แจกฟรี แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู ทุกวิทยฐานะ ว23 (3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) สอดคล้องกับการประเมิน PA ไฟล์ Word

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ตามเกณฑ์การประเมิน ว23 (3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด) สอดคล้องกับการประเมิน PA

(๑) การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ และคำตอบแทนอื่น ๆ
(๒) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(๓) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
(๔) การให้รางวัลจูงใจ
(๕) การให้ออกจากราชการ
(๖) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ

โดยให้หน่วยงานที่จะนำผลการประเมินไปใช้ กำหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง ตามปีงบประมาณ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนของปีเดียวกัน

ตัวอย่างไฟล์

ตัวอย่างไฟล์แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน

แจกฟรี แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู ทุกวิทยฐานะ 2565 ไฟล์ Word โดย ครูสายบัว
แจกฟรี แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู ทุกวิทยฐานะ 2565 ไฟล์ Word โดย ครูสายบัว

ขอบคุณ เพจ ครูสายบัว  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!