แจกไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินครูผู้ช่วย 4 ครั้ง ไฟล์เวิร์ด doc สำหรับครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินครูผู้ช่วย 4 ครั้ง ไฟล์เวิร์ด doc สำหรับครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ล่าสุด

แจกไฟล์ แบบประเมิน ครูผู้ช่วย 4 ครั้ง word เอกสารประกอบการประเมิน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 – 4 ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดาวน์โหลดฟรี แบบประเมินครูผู้ช่วย 4 ครั้ง

ตัวอย่างไฟล์

การจัดเตรียมเอกสารและสรุปผลงานต่างๆแล้วนั้น เราจะให้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้มีคะแนนรวม 100 คะแนน ได้แก่

  • องค์ประกอบด้านการปฏิบัติตน (40 คะแนน)
  • องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน (60คะแนน)

และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทุกหกเดือน รวมทั้งหมด 4 ครั้งในเวลาสองปี ดังนี้

ครั้งที่ 1 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ากว่า 24 คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่า 36 คะแนน

ครั้งที่ 2 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ากว่า 24 คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่า 36 คะแนน

ครั้งที่ 3 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ากว่า 24 คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่า 42 คะแนน

ครั้งที่ 4 ผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละด้าน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
เกณฑ์ผ่านด้านการปฏิบัติตน ไม่ต่ากว่า 24 คะแนน ด้านการปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่า 42 คะแนน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประเมิน

ttps://drive.google.com/drive/folders/1gsRseAMds_ar4qeyc-bkpg68cozZSpFS

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!