แจกไฟล์

ดาวน์โหลดแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วPA 8 ตัวชี้วัด ไฟล์เวิร์ด โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วPA 8 ตัวชี้วัด ไฟล์เวิร์ด โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

เผยแพร่แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วPA 8 ตัวชี้วัด เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เป็น Active Learning ทำให้เป็นวิถีปกติ จากนั้นครูจะไม่ต้องกังวลกับการบันทึกวีดิทัศน์การสอนครับ เพราะทำอยู่ทุกวันอยู่แล้ว พัฒนาวิชาชีพครู ผ่านกระบวนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน นำไปปรับใช้ตามบริบทโรงเรียนครับ

ดาวน์โหลดแบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วPA 8 ตัวชี้วัด ไฟล์เวิร์ด โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง งานนิเทศการเรียนรู้โรงเรียนบางละมุง

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!