event

แบบทดสอบ เรื่อง วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตร โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

แบบทดสอบ เรื่อง วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตร โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบ เรื่อง วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โครงการนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2566 รับเกียรติบัตร โดย วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

จัดทำโดย ครูวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!