event

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน วันรักการอ่าน รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน อำเภอสบเมย

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง 2 เมษายน วันรักการอ่าน รับเกียรติบัตรฟรี ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชน อำเภอสบเมย

ประชาสัมพันธ์ เกียรติบัตรออนไลน์ 2 เมษายน วันรักการอ่าน นักล่าเกียรติบัตรกดลิงค์เพื่อทำแบบทดสอบได้เลยค่ะ

วันรักการอ่าน (ภาษาอังกฤษ: Reading Day) ตรงกับวันที่ 2 เมษายนของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่าน และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงมีคุณูปการต่อวงการหนังสือไทย สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการอ่านของประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

นอกจากจะเป็นวันรักการอ่านแล้ว วันที่ 2 เมษายน ยังเป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” อีกด้วย เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในสาขาต่าง ๆ 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : โดยห้องสมุดประชาชน อำเภอสบเมย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!