event

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันสำคัญของไทย วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 60 % จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันสำคัญของไทย วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 60 % จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหินขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่องวันสำคัญของไทย วันวิสาขบูชา ผ่านระบบออนไลน์ แบบทดสอบมีจำนวน 15 ข้อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องทำแบบทดสอบความรู้ผ่าน จำนวน 9 ข้อ ถึงจะผ่านเกณฑ์ 60 % จะได้รับเกียรติบัตรตามตัวอย่างผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทาง e-mail ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถทำแบบทดสอบ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ Link

แบบทดสอบความรู้ เนื่องในวันวันวิสาขบูชา มีทั้งหมด 15 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้อง ผ่านจำนวน 9 ข้อ ผ่านเกณฑ์ 60 % ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรส่งกลับผ่านระบบออนไลน์  ผู้ทำแบบทดสอบโดยใช้ อีเมล gmail เพียงเท่านั้้น

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องวันสำคัญของไทย วันวิสาขบูชา ผ่านเกณฑ์ 60 % จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน

Related Articles

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอหัวหิน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!