event

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร สกร. และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสงกรานต์ วันที่ 13-15 เมษายน 2567

ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล (ไฟล์ PDF)
ขอขอบคุณสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสงกรานต์ 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรส่งให้ทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดประชาชนอำเภอศรีสัชนาลัย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!