event

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ผ่าน80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ผ่าน80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ขอเชิญชวนนักเรียนหรือผู้ที่สนใจทำแบบทดสอบ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อรับเกียรติบัตรในรูปแบบอออนไลน์ (เกียรติบัตร ทำได้วันละ 60 อีเมลล์ และทำได้อีกครั้งในวันถัดไปค่ะ) เกียรติบัตรจะส่งไปที่อีเมลของท่านอัตโนมัติเมื่อทำแบบทดสอบได้ 80% ขึ้นไปค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Related Articles

ขอบคุณที่มา : ภาษาจีน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!