เกียรติบัตรฟรี

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่าน 60% รับเกียรติบัตรฟรีทาง E-mail โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ วันรัฐธรรมนูญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่าน 60% รับเกียรติบัตรฟรีทาง E-mail โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “วันรัฐธรรมนูญ” ประจำปี พ.ศ. 2565 “ โดยการทำแบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวันรัฐธรรมนูญ เพื่อรับเกียรติบัตรออนไลน์ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ 2565
ท่านสามารถทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรตามลิงก์นี้ได้เลยครับ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี ดังนั้นสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

จึงจัดทำแบบทดสอบออนไลน์สำหรับนักศึกษา ครูอาจารย์และประชาชนที่สนใจได้ร่วมทำแบบทดสอบในกิจกรรมนี้

ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน 60% จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail

ขอบคุณ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Back to top button
error: Content is protected !!