event

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

แบบทดสอบความรู้ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ” วันมาฆบูชา ”  ประจำปี 2567 ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องใน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2567
📌 ทำแบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชาเพื่อรับเกียรติบัตร (ออนไลน์)

🔴เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

หรือสแกน Qr code ได้จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!