event

แบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้เรื่อง วันวิสาขบูชา ปี 2567 ผ่าน 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์…งานห้องสมุดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์วัดความรู้เรื่อง “วันวิสาขบูชา ปี 2567”
ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 ค่ะ แบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง “วันวิสาขบูชาบูชา ปี 2567”
ทำแบบทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรไปเลยจ้า

ห้องสมุดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จัดทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องวันวิสาขบูชา
เมื่อตอบคำถามผ่านร้อยละ 80  ถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ  โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที พร้อมรับเกียรติบัตรออนไลน์ (กรุณากรอก E-mail ให้ถูกต้อง)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

หากไม่พบเกียรติบัตรกรุณาตรวจสอบในจดหมายขยะ

ขอบคุณที่มา : ห้องสมุดโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!