event

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เเละยาเสพติด กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกสู่วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบุญวัฒนา

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เเละยาเสพติด กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกสู่วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบุญวัฒนา

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ วันงดสูบบุหรี่โลกสู่วันต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

ฟอร์มเปิดให้ทดสอบวัดความรู้ตั้งเเต่ วันนี้ – 26 มิถุนายน 2567

‼️ พิเศษ จำกัดเพียง 60 คน เท่านั้น‼️ หากเต็มทำวันถัดไป

Related Articles

สำหรับผู้ที่ทำเเบบทดสอบวัดความรู้ได้คะเเนน 60% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรเข้าเมลทันที

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เเละยาเสพติด กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกสู่วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบุญวัฒนา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เเละยาเสพติด กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลกสู่วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบุญวัฒนา

โปรดตรวจสอบเกียรติบัตรในจดหมายขยะ

ขอบคุณที่มา : โรงเรียนบุญวัฒนา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!