ข้อสอบ

แบบทดสอบติวสอบธรรมศึกษาออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก สุ่มจากข้อสอบจริง โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

แบบทดสอบติวสอบธรรมศึกษาออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก สุ่มจากข้อสอบจริง โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

แม่กองธรรมสนามหลวงจัดทำ แบบทดสอบ ติวสอบ ธรรมศึกษาออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก ข้อสอบธรรมศึกษา แบบทดสอบนี้สุ่มจาก ข้อสอบ ธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๖๒ สามารถทำแบบทดสอบในลิงก์ด้านล่าง

ขั้นตอนในการเข้าทดสอบ

  • กรอกชื่อ และ นามสกุล
  • เลือกวิชาที่จะทำแบบทดสอบ
  • เลือกชั้นที่จะทำแบบทดสอบ
  • เลือกระดับชั้นที่จะทำแบบทดสอบ
  • เลือกจำนวนแบบทดสอบ

หมายเหตุ : หากหมดเวลาในการทำแบบทดสอบระบบจะให้ทำแบบทดสอบใหม่เท่านั้น !

ตัวอย่างข้อสอบ

แบบทดสอบติวสอบธรรมศึกษาออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก สุ่มจากข้อสอบจริง โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
แบบทดสอบติวสอบธรรมศึกษาออนไลน์ ธรรมศึกษาชั้นตรี โทและเอก สุ่มจากข้อสอบจริง โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

สำหรับผู้ที่แจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะระบบเพิ่มเติม สามารถส่งมาได้ที่
Email: mgth.data@gmail.com

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!