event

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันตรุษจีน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนสาครพิทยาคม

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันตรุษจีน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนสาครพิทยาคม

ขอเชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง “วันตรุษจีน” โดยทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ – 12 ก.พ. 2567

กรุณาอ่านคำชี้แจง
>> กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและตรวจสอบข้อมูลก่อนกดส่ง
>> คำถาม20 ข้อ มีเกณฑ์ผ่านการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (ถูกต้อง16 ข้อ) จึงจะได้รับเกียรติบัตร
>>เมื่อท่านตอบคำถามผ่านตามเกณฑ์แล้ว ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้แจ้งไว้โดยอัตโนมัติ สามารถเข้าไปตรวจสอบในอีเมลล์ หากไม่พบในกล่องจดหมาย ลองตรวจสอบอีกครั้งใน Junk Mail (จดหมายขยะ)
>>กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลล์ เป็นอีเมลล์ที่ใช้งานได้ ณ ปัจจุบัน ถ้าเป็น Gmail จะสามารถส่งเกียรติบัตรได้สะดวกกว่าค่ะ
>>หากไม่ได้รับเกียรติบัตรสามารถติดต่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสาครพิทยาคม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วันตรุษจีน ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรฟรี โดย โรงเรียนสาครพิทยาคม

Related Articles

ขอบคุณที่มา : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาครพิทยาคม  

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!