ขอย้ายย้ายครูเอกสารแจกไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู แบบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ด doc ปี 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู แบบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ด doc ปี 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สรุปการย้ายครู 2566 ตามเกณฑ์ใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2566

1 ครูที่สอบแบบแข่งขัน (กรณีสอบปกติ) ครบ 2 ปี มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นครู คศ 1 เขียนย้ายได้

2 ครูที่สอบคัดเลือก (กรณีพิเศษ) ต้องครบตามเงื่อนไขตามประกาศสอบ คือ 4 ปี ถึงเขียนย้ายได้

Related Articles

3 ครูคืนถิ่น ต้องครบตามเงื่อนไขของโครงการ คือ 5 ปี ถึงเขียนย้ายได้

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู แบบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ด doc ปี 2566 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด แบบ คำร้อง ขอย้ายครู 2566 ไฟล์ Doc ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ว 18/2565 ได้ที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!