บทความแจกไฟล์

รวมตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 5 ตัวอย่าง

รวมตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 5 ตัวอย่าง

โครงการครูดีไม่มีอบายมุขเริ่มต้นใน w.ศ.๒๕๕๔ เพื่อยกย่องส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมปลอดอบายมุขแก่นักเรียนและสังคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ในห้วงที่ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี) ปัจจุบันปัญหาอบายมุขมีมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น มีทั้งอบายมุขถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ดังนั้นครูจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อหล่อหลอมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน รวมทั้งคนรอบข้างให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองไทย

บทความนี้ krudiary.com ขอนำเสนอ 5 ตัวอย่างการเขียนรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูครับ

รวมตัวอย่างแนวทางการเขียน รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จำนวน 5 ตัวอย่าง

1.ตัวอย่างการเขียนของครูธีมาพร โมบขุนทด รร.บ้านวังยายทอง จ.นครราชสีมา
ดาวน์โหลดไฟล์ 
ที่มา เพจปกวิชาการ สื่อการเรียนรู้ By KruMuk

2.ตัวอย่างการเขียนของคุณครูกิตติ โพธิสิทธิ์
ดาวน์โหลดไฟล์

3.ตัวอย่างการเขียนของครูจักรกฤช เลื่อนกฐิน ที่มา ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
ดาวน์โหลดไฟล์

4. ตัวอย่างการเขียน โดย ครูยงยุทธ นุชบัว
ดาวน์โหลดไฟล์

5. ตัวอย่างการเขียน โดย ครูบอส Wisitpong Boss
ดาวน์โหลดไฟล์

หากมีตัวอย่างเพิ่มเติม จะนำมาแชร์ให้เพิ่มเติมครับ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!