แจกไฟล์

แจกไฟล์เอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น” สวก. สพฐ.

แจกไฟล์เอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น” สวก. สพฐ.

แจ้งความประสงค์ขอรับไฟล์เอกสาร “แนวทางการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น” สวก. สพฐ. จะจัดส่งไฟล์เอกสาร (Link) ให้ทาง E-mail ที่ท่านแจ้งในแบบฟอร์มนี้ (ส่งราวๆก่อนเที่ยงคืนของทุกวัน ^_^)

เมื่อท่านได้รับและศึกษาเอกสารแล้ว โปรดแสดงความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์เอกสารแนวทางฯ ดังกล่าว ในแบบสอบถามความคิดเห็น ทาง bit.ly/4cx9xYM

แจกไฟล์เอกสาร "แนวทางการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น" สวก. สพฐ.
แจกไฟล์เอกสาร "แนวทางการจัดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น" สวก. สพฐ.


*** ข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมด รวมถึงความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์เอกสารแนวทางฯ
จะใช้เพื่อการจัดส่งไฟล์เอกสารและการพัฒนาการดำเนินงานของ สวก. สพฐ. เท่านั้น

จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ไม่ว่าต่อหน่วยงานใด

ขอบคุณที่มา : Facebook ส.ส้ม กิตยาภรณ์ 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!