ข้อสอบ

แจกไฟล์ แนวข้อสอบเวทคณิต ประถม มัธยม การแข่งขัน LRU Vedic Math Awards ครั้งที่ 3

แจกไฟล์ แนวข้อสอบเวทคณิต ประถม มัธยม การแข่งขัน LRU Vedic Math Awards ครั้งที่ 3

ชั้นประถมศึกษาตอนต้น

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ แนวข้อสอบเวทคณิต ประถม มัธยม การแข่งขัน LRU Vedic Math Awards ครั้งที่ 3
แจกไฟล์ แนวข้อสอบเวทคณิต ประถม มัธยม การแข่งขัน LRU Vedic Math Awards ครั้งที่ 3
แจกไฟล์ แนวข้อสอบเวทคณิต ประถม มัธยม การแข่งขัน LRU Vedic Math Awards ครั้งที่ 3

ขอบคุณไฟล์ LRU Vedic Math

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!