แจกไฟล์ข้อสอบคณิตศาสตร์

แจกไฟล์รวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นป.3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

แจกไฟล์รวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นป.3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

แจกไฟล์รวมแบบทดสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การทดสอบระดับชาติ การสอบ NT ป.3 วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับใช้ติว ป.3 ให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบ หรือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT นักเรียน ชั้น ป.3 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์รวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นป.3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
แจกไฟล์รวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) ระดับชั้นป.3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

ขอบคุณไฟล์ :: Facebook สื่อการสอน by ครูแคท

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!