สื่อการสอนแจกไฟล์

แจกไฟล์ Box สำหรับทำสื่อ (ขนาดกระดาษ A4) ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ Box สำหรับทำสื่อ (ขนาดกระดาษ A4) ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดฟรี ไฟล์เวิร์ด ไฟล์กล่องเปล่า BOX สำหรับทำสื่อการสอนฟรี ประยุกต์ใช้ได้หลากลาย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ฟรี ในลิงก์ด้านล่าง

หลักการผลิตสื่อการสอน

1. ต้องออกแบบให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย เหมาะสมกับผู้เรียน
2. ผลิตโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน
3. สามารถนำไปใช้ได้ง่าย วิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก มีคู่มือประกอบการใช้งาน
4. การสื่อบางประเภทไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดมากนัก
5. คำนึงถึงความประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาให้เหมาะสม

การออกแบบสื่อการสอนต้องจัดลำดับเนื้อหาเป็นระเบียบและดูง่าย

 • ใช้ขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกัน เช่นหัวข้อใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าหัวข้อย่อย
 • ใช้สีเน้นในส่วนที่สำคัญ
 • ใช้ช่องว่างในการจัดกลุ่มของเนื้อหา
 • เปลี่ยนลักษณะของตัวอักษรนั้น ใช้ตัวหนาในข้อความที่ต้องการเน้น
 • ใช้ช่องว่างเพื่อแบ่งกลุ่มเนื้อหาแต่ละกลุ่มออกจากกัน
 • ข้อความที่ต้องการให้อ่านก่อนควรจัดไว้ที่ตำแหน่งมุมซ้ายบนของหน้ากระดาษ

หลักในการประดิษฐ์ตัวอักษร

1. การเลือกแบบ หรือลักษณะของตัวอักษรที่จะเขียน หัวเรื่อง หรือใจความสำคัญควรจะมีการเน้นรูปแบบ ขนาดที่แตกต่างจากข้อความธรรมดา
2. ขนาดของตัวอักษร ควรสัมพันธ์กับระยะความห่างจากตัวอักษร เช่น ผู้อ่านอยู่ห่าง 4.8 เมตร ตัวอักษรควรจะมีขนาด 1.2 เซนติเมตร
3. ช่องไฟ ต้องคำนึงถึงช่องไฟ เพื่อความสวยงาม ดูเป็นระเบียบ อาจใช้การประมาณด้วยสายตา หรือถือหลักช่องไฟระหว่างตัวอักษรเป็น 1 ใน 3 หรือ 2 ใน 3 ส่วนของตัวอักษร ทั้งนี้ก่อนที่จะประดิษฐ์ตัวอักษร ควรนับจำนวนตัวอักษรเสียก่อน จากนั้นก็หาจุดศูนย์กลาง แล้วจึงลงมือร่างแบบ

หลักการผลิตสื่อการสอนทำมือ

 • ต้องออกแบบให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย
 • ผลิตโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะนำไปใช้งาน
 • สามารถนำไปใช้ได้ง่าย วิธีการใช้ไม่ยุ่งยาก มีคู่มือประกอบการใช้งาน
 • สื่อบางประเภทไม่จำเป็นต้องแสดงรายละเอียดมากนัก
 • คำนึงถึงความประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาให้เหมาะสม
 • เลือกข้อความสำคัญของงานและเลือกรูปภาพมาประกอบเพื่อให้มีเนื้อหา ชัดเจนขึ้น
 • เลือกขนาดที่เหมาะสม
 • เลือกกระดาษให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
 • ทำชิ้นงานเป็นป็อบอัพเพื่อสร้างความน่าสนใจ
 • เลือกสีสันสดใสในการทำชิ้นงาน
 • ใส่ตัวการ์ตูนลงไปในชิ้นงาน

ขอบคุณที่มา : http://mediathailand.blogspot.com 

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ Box สำหรับทำสื่อ (ขนาดกระดาษ A4) ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ Box สำหรับทำสื่อ (ขนาดกระดาษ A4) ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ Box สำหรับทำสื่อ (ขนาดกระดาษ A4) ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจก ไฟล์ Box สำหรับ ทำสื่อ (ขนาดกระดาษ A4) ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: Facebook แผนการสอนวิชาฟิสิกส์-รวมสื่อการสอนฟิสิกส์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!