แจกไฟล์

แจกไฟล์ เอกสารจัดกิจกรรมวันเด็ก 2567 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

แจกไฟล์ เอกสารจัดกิจกรรมวันเด็ก 2567 สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

เอกสารจัดกิจกรรมวันเด็ก 2567
สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

  1. คำกล่าวรายงาน
  2. คำกล่าวของประธาน
  3. คำกล่าวของผู้อ่านสาร
  4. สารวันเด็ก 2567
  5. คำขวัญวันเด็ก 2567

ขอบคุณที่มา : ห้องสื่อการสอนครูบาส

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!