แจกไฟล์

แจกไฟล์ สมุดเขียนตามคำบอก ภาษาไทย ไฟล์ word แก้ไขได้

แจกไฟล์ สมุดเขียนตามคำบอก ภาษาไทย ไฟล์ word แก้ไขได้

บทความนี้ ครูอาชีพดอทคอม ขอนำเสนอไฟล์ สมุดเขียน ตามคำบอก ภาษาไทย ไฟล์ word แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ สมุดเขียนตามคำบอก ภาษาไทย ไฟล์ word แก้ไขได้
แจกไฟล์ สมุดเขียนตามคำบอก ภาษาไทย ไฟล์ word แก้ไขได้

สมุดแบบฝึกหัด การเขียน ตามคำบอก เป็นสมุดประจำตัวนักเรียน ทำให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ การเขียน ตามคำบอกในห้องเรียนเป็นประจำ โดยได้นำคำที่นักเรียนได้เรียนและควรเรียนรู้ในแต่ละบทของหนังสือเรียนภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ มาให้นักเรียนเขียนตามคำบอก ซึ่งได้ผลดีมาก นักเรียนสามารถเขียนคำที่เรียนมาและคำที่ควรรู้ได้เป็นอย่างดี จึงได้เผยแพร่ ให้ครูนำไปใช้พัฒนาทักษะการเขียนให้กับนักเรียนในความรับผิดของตนต่อไป

หลักเกณฑ์การเขียนสะกดคำในภาษาไทย
๑. ตั้งใจฟังคำที่ครูบอกให้ชัดเจน โดยนึกถึงความหมายของคำควบคู่กันไปด้วย เพื่อจะได้เขี้ยนได้อย่างถูกต้อง
๒. เขียนตัวหนังสือให้ชัดเจน เช่น อย่าให้หัวขาด หยักให้ ถูกที่ อย่าเขียนลายมือติดกัน ซึ่งจะทำให้ตัวอักษรคล้ายกัน
๓. เขี้ยนหนังสือตามหลักตัวอักษรไทย วางเครื่องหมายสระ และวรรณยุกต์ให้ถูกที่
๔. อย่าเขียนหนังสือเล่นหาง หรือเขียนตัวหนังสือเหมือนในหนังสือการ์ตูน
๕. เขี้ยนให้ลายมือสม่ำเสมอ อย่าให้โยไปหน้าบ้างหลั่งบ้าง
๖. อย่าเขี้ยนตัวเล็กเกินไป อ่านแล้วปวดสายตา
๗. อย่าเขี้ยน ลบ ขีต ฆ่ สกปรก นอกจากดูไม่งามแล้ว ยังแสดงถึงการทำงานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย
๘. ควรเขียนด้วยหมึกสีเข้ม สีที่นิยมกันว่าสุภาพ คือ “สีน้ำเงิน ” อย่าให้หมึกจางทำให้อ่านไม่ชัด
๙. เว้นช่องไฟ ( เว้นระยะระหว่างตัวอักษร ให้เท่ากัน
๑๑. เขียนสะกดการันต์ ให้ถูกต้องตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๑. เมื่อเขี้ยนเสร็จแล้ว ก่อนส่งครูตรวจต้องตรวจทานดูความถูกต้องทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งก่อนเสมอ
๑๒. การประอักษร คำหรือพยางค์ จะประกอบด้วย เสียง พยัญชนะ เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์ เป็นอย่างน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ขอบคุณที่มา ครูเชียรายดอทคอม

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!