แจกไฟล์

แจกไฟล์ รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 15 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

แจกไฟล์ รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 15 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

แจกไฟล์ รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 15 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

ดาวน์โหลดไฟล์ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ในลิงก์ด้านล่าง

แจกไฟล์ รวมตัวอย่างรายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC Awards ไฟล์ word จำนวน 15 ตัวอย่าง ดาวน์โหลดฟรี!!

 1. แบบประวัติครูผู้สอนยอดเยี่ยมที่เสนอเพื่อรับการคัดเลือกเครดิตครูเชียงราย ดอทเน็ต ดาวน์โหลด >>>  คลิกที่นี่
 2. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยครูเสกสรรค์ สิธิวัน ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 3. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยครูเสกสรรค์ สิธิวัน ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 4. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โดยครูนางสาวพรพิศ โคตรแก้ว ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 5. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยนายวิทยา พัฒนเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 6. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม โดยนางนิตยา ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม๒ ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 7. รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 8. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม นายชัยอนันต์ แก่นดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 9. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โดยนางสาวพรพิศ โคตรแก้ว ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 10. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม โดยนายปิยโชติ รอดหลง ครูโรงเรียนสาครพิทยาคม ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 11. ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม โดยนายกฤษณะ เครืออยู่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 12. ตัวอย่างแบบรายงานOBEC Awards รางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม จากคุณครูนพมาศ การดี ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 13. ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน จากคุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 14. ตัวอย่างแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองเพื่อเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ จากคุณครูเสกสรรค์ สิธิวัน ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่
 15. รายงานรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประจำปีการศึกษา 2563 โดยครูเอกนคร อัคธรรมโม ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนสายธรรมจันทร์สพม.ราชบุรี ดาวน์โหลด >>> คลิกที่นี่

ขอบคุณทุกที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!