ข้อสอบเอกสารแจกไฟล์

แจกไฟล์ ข้อสอบ RT ชั้น ป.1 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565

แจกไฟล์ ข้อสอบ RT ชั้น ป.1 พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2565

สทศ.สพฐ. เผยแพร่ข้อสอบเดิม/เฉลยข้อสอบ ปีการศึกษา 2565

ข้อสอบเฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แจกไฟล์ ข้อสอบ RT ชั้น ป.1 พร้อมเฉลย  ปีการศึกษา 2565

แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1mSuUaafZ8loGU4kYt3yJ9wkgOxF6GJZr/view?usp=sharing

แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง (ฉบับกรรมการ) เฉลย
https://drive.google.com/file/d/1f-9BQqadY53zsC_DaMQ6Q_1jon_5INb9/view?usp=sharing

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับนักเรียน)
https://drive.google.com/file/d/1Hb0AvCKxF1zdxMpa8epoEkPh9rMsv9M1/view?usp=sharing

เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)
https://drive.google.com/file/d/1X1JIVMoolzAv_RjBUORd2M8BEO2AAKRP/view?usp=sharing

เกณฑ์และการให้คะแนน
https://drive.google.com/file/d/1YoilxkJ0OJIllfB8WlGEsmvJc4z6QZYx/view?usp=sharing

ขอบคุณที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!