แจกไฟล์

แจกไฟล์เอกสาร PLC สายชั้นป.1 เรื่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา

แจกไฟล์เอกสาร PLC สายชั้นป.1 เรื่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา

แบ่งปัน ไฟล์เอกสาร รายงาน PLC สายชั้นป.1 เรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ค่ะ รูปแบบ E-book ค่ะ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Learning Community) คือ การที่ครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ได้มาแบ่งปันแนวคิดเพื่อพัฒนาแนวทางการสอน และสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ น เมื่อมีการทำ PLC ร่วมกัน ทุกคนต้องมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และความสำเร็จของนักเรียน และความสำเร็จของนักเรียนจะต้องเป็นจุดเน้นในการทำ PLC ร่วมกัน

ดาวน์โหลดไฟล์

เทอม1 >> https://online.fliphtml5.com/yxdom/pyud/

เทอม 2 >> https://online.fliphtml5.com/yxdom/lawg/

ขอบคุณที่มา : PLC เพื่อการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!