แจกไฟล์

แจกไฟล์ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ปรับใช้ได้กับสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยเพจป้ายยาภาษาไทย

แจกไฟล์ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ปรับใช้ได้กับสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยเพจป้ายยาภาษาไทย

ป้ายยามีไฟล์มาแจกกกกกก ไฟล์ผลงาน 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ไฟล์แก้ไขได้ ปรับใช้ได้กับสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

ดาวน์โหลดคลิกที่ลิงก์เลยจ้า ฝากเอ็นดูเพจป้ายยาภาษาไทย ด้วยการกดติตาม กดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจ และสร้างสรรค์ผลงานมาแจกสมาชิกเพจเยอะ ๆ ค่ะแจกไฟล์ ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ปรับใช้ได้กับสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยเพจป้ายยาภาษาไทย

ตัวอย่างไฟล์

๑. ชื่อนวัตกรรม/สื่อ
ชุดกิจกรรม เด็กหลังเขา เรารักอ่านเขียน
สื่อหลักที่ใช้ในกิจกรรม คือ มหัศจรรย์บรรพต

๒. ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

๓. ชื่อครูผู้สอนที่ผลิต และใช้สอน
ชุดกิจกรรม เด็กหลังเขา เรารักอ่านเขียน และสื่อหลักที่ใช้ในกิจกรรม คือ มหัศจรรย์บรรพตนี้ เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดประชุม PLC โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมหลัก คือ ยกระดับความสามารถด้านการเขียนและการอ่านของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาดินให้สูงขึ้น และพัฒนานวัตกรรม กิจกรรม สื่อ เทคโนโลยีและหรือวิธีการที่จะให้ครูนำไปใช้ในสร้างเจตคติที่ดีต่อการเขียน อ่าน ของนักเรียน อีกทั้งให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเขียนและการอ่านของนักเรียน คณะครูผู้ผลิต พัฒนา และใช้สอน มีรายนาม ดังนี้

แจกไฟล์ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ปรับใช้ได้กับสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยเพจป้ายยาภาษาไทย
แจกไฟล์ผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ ปรับใช้ได้กับสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ โดยเพจป้ายยาภาษาไทย

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ ป้ายยาภาษาไทย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!