ข้อสอบ

แจกไฟล์ข้อสอบปลายภาค โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ดาวน์โหลดฟรี

แจกไฟล์ข้อสอบปลายภาค ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มาแจกฟรี Google drive ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยครับ สามารถแก้ไขแล้วส่งลิงก์ให้นักเรียนทำข้อสอบได้เลยครับ พร้อมรายงานผลคะแนนให้ด้วย

จากการจัดการศึกษาในสถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งที่จัดเป็นวิชาหลักเป็นวิชาเดี่ยวและวิชาอื่นบูรณาการผสมผสานรูปแบบที่สอดแทรกในวิถีชีวิต จัดให้สอดคล้องเท่าที่จำเป็น ครูบูรณาการร่วมกัน เน้นหลักฐานการเรียนรู้มากกว่าการสอบ ทำให้มีผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลด้วยการออกแบบและกรจัดประสบการณ์ผสมผสานรูปแบบสอดแทรกในวิถีชีวิตของเด็ก เป็นการประเมินผลกิจกรรมหลักที่น้นบูรณาการพัฒนาการและวิถีชีวิตประจำวันที่บ้านเด็ก ดังนั้นเพื่อเป็นการประเมินผลการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับชั้นเรียนทั่วประเทศ แจกไฟล ขอสอบกลางภาค ปลายภาค ภาคเรยนท รวมขอสอบชน

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว. มีความตระหนักถึงสภาวการณ์ปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำข้อสอบประจำภาดการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ครบทุกระดับชั้น ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ สามารถตรวจและรู้ผลคะแนนได้ในทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) มีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์กรจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และพร้อมสนับสนุนการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐ จึงได้จัดทำข้อสอบประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ฉบับออนไลน์ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แจกไฟล์ข้อสอบปลายภาค โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

แจกไฟล์ข้อสอบปลายภาค โดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ข้อสอบ ปลายภาค ระดับชั้นประถมศึกษา

ปลายภาควิชาภาษาไทยดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาภาษาไทยดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาคณิตศาสตร์ดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาการงานอาชีพดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาเทคโนโลยีดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาสังคมศึกษาดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาศิลปะดาวน์โหลด

ข้อสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปลายภาควิชาภาษาไทยดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาวิทยาศาสตร์ดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาคณิตศาสตร์ดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาภาษาอังกฤษดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาการงานอาชีพดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาเทคโนโลยีดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาสังคมศึกษาดาวน์โหลด
ปลายภาควิชาศิลปะดาวน์โหลด

ขอขอบคุณ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!