แข่งขัน

ขอเชิญร่วมแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๔-๖ เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมแข่งขันคัดลายมือ ระดับชั้น ป.๔-๖ เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เชิญชวนผู้สนใจสมัคร แข่งขันความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาไทย เข้าร่วมการแข่งขันในงาน ครูไทยรักษ์ภาษาครั้งที่ ๑๔ “เฉลิมพจน์บทประพันธ์ สรรศิลป์เสนาะศาสตร์ วัจนชาติมรดกไทย” การแข่งขันคัดลายมือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงโล่รางวัลเกียรติยศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เปิดรับผลงานแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขันและสมัคร ได้จากลิงก์

https://drive.google.com/file/d/1UT2e7PcIPxrAc3S5fdE5RVknW_ICxOAL/view หรือ QR code ในโปสเตอร์ด้านล่างนี้

พร้อมสามารถส่งรายละเอียดและข้อมูลสำหรับการลงสมัคร การแข่งขันคัดลายมือ ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWJrsJuEy2j9Db-2cdSQcxjDK3bN6UZWsi_C8i1ofG0xJJNg/viewform

หมายเหตุ : คุณครู 1 ท่านสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้จำนวน 2 คน ในการแข่งขันคัดลายมือ

ขอบคุณที่มา : ครูไทยรักษ์ภาษา

Back to top button
error: Content is protected !!