วิทยฐานะ

แจกฟรี ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร และหลักฐานร่องรอย ผลงานขอมี เลื่อนวิทยฐานะ นำเข้าสู่ระบบ DPA

แจกฟรี ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร และหลักฐานร่องรอย ผลงานขอมี เลื่อนวิทยฐานะ นำเข้าสู่ระบบ DPA

สำหรับท่านที่จะส่งผลงานเพื่อขอมี / เลื่อนวิทยฐานะ ในระบบ DPA สามารถศึกษาตัวอย่าง หลักฐานร่องรอย และเอกสารในการนำเข้าระบบ DPA ดาวน์โหลด ในไฟล์ต่าง ๆ เหล่านี้ครับ

สิ่งที่แนบมาใน Google drive

 • แบบฟอร์ม PA3 (PDF)
 • บันทึกข้อความนำเข้าระบบ DPA
 • แบบคำขอมี/ขอเลื่นวิทยฐานะ
 • แบบสรุปผลการประเมิน (ว17 และ ว21)
 • แบบฟอร์ม PA4
 • หลักเกณฑ์ PA4
 • แบบประเมิน/ตรวจสอบตนเอง ตาม PA4
 • คลิปการสอน (MP4) ไม่เกิน 60 นาที
 • คลิปสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ (MP4) ไม่เกิน 10 นาที
 • ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน ไม่เกิน 3 ไฟล์
แจกฟรี ไฟล์ตัวอย่างเอกสาร และหลักฐานร่องรอย ผลงานขอมี เลื่อนวิทยฐานะ นำเข้าสู่ระบบ DPA
 • บันทึกข้อความขอให้นำเข้าDPA
 • แบบคำยอมิริทยฐาณะหรือเลื่อนริทยฐานะ จ.สดโส
 • เกณฑ์ประเมิน PA4
 • PA4 แบบประเมินต่ำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2
 • ตัวอย่างผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน
 • เอกสารยื่นเข้ารบบ DPA กรณีเปลี่ยนผ่าน
 • โปรแกรมตรรจประเมินตนเอง ตาม PA4

ขอบคุณที่มา :: คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!