แจกไฟล์รายงานเอกสาร

แจกไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ โดยครูณัฐชญา ป่งสุด

แจกไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ โดยครูณัฐชญา ป่งสุด

แบ่งปันไฟล์ย้าย เอกสารขอย้ายครู ซึ่งได้ Ref. มาจากคุณครูหลายท่านที่ได้ย้ายรอบก่อนหน้า
ขอขอบคุณมากค่า
✓ เขียนตามตัวชี้วัด
✓ รับรองสำเนาตามเกณฑ์
✓ แนบภาคผนวกเท่าที่จำเป็น
✓ อ่านประกาศของเขตพื้นที่ตัวเองดีๆ
✓ ลง รร ใดๆก็ได้ ในเขตอำเภอ….

ขอบคุณปกจากกลุ่ม ปก และสีถูกโฉลก

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ โดยครูณัฐชญา ป่งสุด
แจกไฟล์เอกสารประกอบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ด พร้อมปก แก้ไขได้ โดยครูณัฐชญา ป่งสุด

ขอบคุณที่มา : Facebook Natchya Pengtham

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!