แจกไฟล์เงินเดือน

แจกฟรี รวมเอกสาร ว23/2564 เลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้ เรียบเรียงโดย สดใส ใจตรง

แจกฟรี รวมเอกสาร ว23/2564 เลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้

แจกฟรี ไฟล์เอกสาร เลื่อน เงินเดือน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ เรียบเรียงโดย ครูสดใส ใจตรง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

  • แบบฟอร์มประเมิน ว23 ครู
  • แบบฟอร์มประเมิน ว23 ผู้บริหารสถานศึกษา
  • แบบรายงานเลื่อนเงินเดือน 2565 ครั้งที่ 1 (สดใส)
  • รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
  • คำชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ.docx
  • ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานตาม ว23_2564 .docx
  • ไฟล์-ซักซ้อมการเลื่อน เงินเดือนข้าราชการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ่-ครั้งที่-1.PDF
  • เอกสารหมายเลข 1ถึง8_11ถึง14(1เมย65).xIsx
แจกฟรี รวมเอกสาร ว23/2564 เลื่อนเงินเดือน ไฟล์ word แก้ไขได้ เรียบเรียงโดย สดใส ใจตรง

ขอบคุณไฟล์ :: Facebook สดใส ใจตรง | ห้องสื่อครูต้นคอม5

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!