แจกไฟล์เงินเดือน

แจกไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ โดย สื่อครู By ครูธีร์

แจกไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ โดย สื่อครู By ครูธีร์

รายงานผลการดำเนินงาน เลื่อนเงินเดือนครู สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ไฟล power point แกไขได โดย สื่อครู By ครูธีร์ ดาวน์โหลดฟรี

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ โดย สื่อครู By ครูธีร์

หน้าปก รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ ๑ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๖

แจกไฟล์รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ โดย สื่อครู By ครูธีร์

ดาวน์โหลดไฟล์ก่อนนำไปใช้นะครับ

คลิกไฟล์ > ดาวน์โหลด > Microsoft PowerPoint (.pptx)

ดาวน์โหลดไฟล์สำรอง

ขอบคุณแหล่งที่มา : สื่อครู By ครูธีร์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!