event

อบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการเขียนเรียงความ ในการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2566 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 รับเกียรติบัตรหลังการอบรม โดย สพฐ.

อบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการเขียนเรียงความ ในการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2566 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 รับเกียรติบัตรหลังการอบรม โดย สพฐ.

สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญรับชม เทคนิคการเขียนเรียงความ
“เสาร์หรรษา กับครอบครัวภาษาไทย” Ep.13 ตอน เทคนิคการเขียนเรียงความ

Ep.12-Ep.16 เทคนิคการแข่งขันทักษะภาษาไทย โดรงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๙๙ น.

Ep.12 เทคนิคการคัดลายมือ

อบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการเขียนเรียงความ ในการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2566 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 รับเกียรติบัตรหลังการอบรม โดย สพฐ.

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการเขียนเรียงความ ในการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2566 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 รับเกียรติบัตรหลังการอบรม โดย สพฐ.
อบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการแข่งขัน ทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 รับเกียรติบัตรหลังการอบรม โดย สพฐ.

ขอบคุณที่มา : สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!