แจกไฟล์

ดาวน์โหลด เฉลยปัญหา ธรรมศึกษาตรี โท เอก ระดับมัธยม ปี ๒๕๖๕ วิชาธรรม พุทธ และวินัย

ดาวน์โหลด เฉลยปัญหา ธรรมศึกษาตรี โท เอก ระดับมัธยม ปี ๒๕๖๕ วิชาธรรม พุทธ และวินัย

แจกไฟล์เฉลยปัญหา ธรรมศึกษา ตรี โท เอก ระดับ มัธยม ปี ๒๕๖๕ โดยเพจ ข้อสอบเก่า ข้อสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก คู่มือการสอนธรรมศึกษา ติว ข้อสอบนักธรรมตรี 2565 พร้อมเฉลย เฉลยปัญหาเหล่านี้ แอ็ดมินเพจข้อสอบเก่าได้จัดทำการเฉลยด้วยตัวเอง ดังนั้นเฉลยปัญหานี้มิได้เป็นการเฉลยโดยแม่กองธรรมสนามหลวงแต่อย่างใด

ลิงค์เฉลยปัญหา ธรรมศึกษาตรี โท เอก ระดับมัธยม ปี ๒๕๖๕

๑.เฉลย ธศ.ตรี มัธยม ๖๕

๑.๑ ธรรม https://is.gd/ZUtT1T
๑.๒ พุทธ https://is.gd/19KgW4
๑.๓ วินัย https://is.gd/oPRDCH

๒.เฉลย ธศ.โท มัธยม ๖๕

๒.๑ ธรรม https://is.gd/zWLo9I
๒.๒ พุทธ https://is.gd/Hn74P8
๒.๓ วินัย https://is.gd/9TqCI1

๓.เฉลย ธศ.เอก มัธยม ๖๕

๓.๑ ธรรม https://is.gd/RtS6Xx
๓.๒ พุทธ https://is.gd/JD4hdD
๓.๓ วินัย https://is.gd/K3vZaZ

๔.รวมเฉลย ธศ.ตรี โท เอก มัธยม ๖๕ https://is.gd/CsMZBm

ขอบคุณที่มา :: Facebook ข้อสอบเก่า ข้อสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก คู่มือการสอนธรรมศึกษา ติว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!