event

แบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดย เพจวิชาการ

แบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดย เพจวิชาการ

เพจวิชาการขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการทดสอบ (14 ข้อ) ท่านจะทราบผลการทดสอบทันทีหลังคลิกส่งแบบทดสอบ และระบบจะส่งเกียรติบัตรให้โดยอัตโนมัติทางอีเมล

ทั้งนี้ระบบจำกัดให้ทำแบบทดสอบได้คนละ 1 ครั้ง และออกเกียรติบัตรได้ลิงก์ละ 100 ฉบับต่อวัน หากครบตามจำนวนแล้ว กรุณาทำแบบทดสอบในวันถัดไป (กรุณาตรวจสอบในอีเมลขยะด้วย)

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดย เพจวิชาการ

ทำแบบทดสอบคลิกลิงก์นี้

ลิงก์ที่ 1 https://forms.gle/G6ajDFWf86YLEf548

ลิงก์ที่ 2 https://forms.gle/KXVmvNJXQRRg1dah6

ขอบคุณที่มา :: เพจ วิชาการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!