แจกไฟล์

ดาวน์โหลดเกมลูกเสือ 234 เกม โดย อ.เพทาย และคณะ

ดาวน์โหลดเกมลูกเสือ 234 เกม โดย อ.เพทาย และคณะ

เกมส์ของลูกเสือ 234 SCOUT GAMES เพทาย อมาตยกล D.C.C. เกม ลูกเสือสำรอง เกม ลูกเสือสามัญ เกม ลูกเสือวิสามัญ เกมลูกเสือ pdf ดาวน์โหลดฟรีในลิงก์ด้านล่าง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดเกมลูกเสือ 234 เกม โดย  อ.เพทาย และคณะ
ดาวน์โหลดเกมลูกเสือ 234 เกม โดย  อ.เพทาย และคณะ

เกม เก็บ ส่ง วาง ( A HANDFUL OF TROUBLE

ให้แต่ละหม่ยืนเป็นแถวตอนมีผู้เล่นหมู่ละเท่า ๆ กัน คนแรกยืนอย่บนเส้นเริ่ม ข้างหน้าของแต่ละหมู่ ทางด้านสุดของสนามหรือห้องอีกด้านหนึ่ง มีวงกลมเขียนด้วยขอรคหรือปูนขาว ในวงกลมนั้นมี ไม่หนึบเสื้อผ้าวางไว้ ๒๐ อัน

เมื่อผ้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น คนแรกวิ่งไปยังวงกลมรวบรวมแล้วก็ยื่นหรือ เอาไม้หนึบเสื้อผ้ทั้งหมด แล้ววิ่งกลับมายังเส้นเริ่มส่งให้คนที่ ๒ ที่ละอัน คนที่ ๒ ส่งต่อให้คนที่ ๓ ต่อไป จนหมดทุกอันเมื่อหมดทุกอันแล้วคนสุดท้ายนำไปวางไว้ในวงกลมเช่นเดิม แล้ววิ่งกลับเข้าที่ของคน แถวใดเสร็จก่อนเบ็นแถวชนะ

เกมกลัดกระตุม (BUTTONS )

ให้ลูกเสือยืนเบ็นแถวตอน มีจำนวนผู้เล่นหมู่ละเท่าๆ กันแรกของแต่ละแถวมือถือถุงถั่ว ทางด้านตรงข้ามของผู้เล่น มีหึบหรือกระป้องบรรจุกระดุมไว้ครบตามจำนวนคน และมีด้ายไว้ให้ร้อยกระคมด้วย

เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น คนแรกจะวิ่งไปโดยถือถุงถั่วไปด้วย แล้วไปยังหีบที่วางไว้ ผูกด้ายกับถุงถั่วด้านหนึ่ง อีกข้างหนึ่งร้อย
กระดุมหนึ่งเม็ด เมื่อเสร็จแล้วรีบนำถุงถั่วกลับมาส่งให้คนที่ ๒ ต่อไป คนที่ ๒ รับถุงถั่วแล้วก็วิ่งไปยังหีบอีก แล้วเริ่มร้อยกระดมเม็ดที่ของตัวเอง เมื่อเสร็จวิ่งมาส่งให้คนที่ ๆ ต่อไป ทำเช่นนี้อุ่นหมดแถวแถวไหนหมดก่อนแถวนั้นชนะ

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!