แจกไฟล์

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนรูบริคส์ ในแผนการสอน สำหรับครูที่จะส่งขอมีวิทยฐานะ นำไปปรับใช้ได้

ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนรูบริคส์ ในแผนการสอน สำหรับครูที่จะส่งขอมีวิทยฐานะ นำไปปรับใช้ได้

เกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) คือเครื่องมือประเมินสำหรับการสื่อสารสิ่งที่คาดหวังในเชิงคุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนนมักจะประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ต่าง ๆ แถว (Rows) จะใช้เพื่อระบุเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการประเมินภารกิจ คอลัมน์ (Columns) จะใช้เพื่อระบุระดับผลการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละเกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์ การให้คะแนน รูบริคส์ 3 ผ่าน การเขียนแผนการสอน ครูที่จะส่งขอมีวิทยฐานะ นำไปปรับใช้ได้หรือใช้แบบผมได้ครับ ในแผนการสอนของคุณครู ต้องกำหนดรูบริคส์ ให้ชัดเจนครับ ในการวัดประเมินผล
ในส่วน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะ ครับผม เด็กผมมี 15 คนครับ

ขอบคุณที่มา : Facebook แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

ตัวอย่างไฟล์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!