แข่งขัน

มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ) จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการ

มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ) จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.เผยแพร่ “เอกสารเกณฑ์ การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ)”

รายการแข่งขันฯ จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการ ได้ถูกปรับปรุงเกณฑ์ให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชนในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะนักเรียนต่อไป

เอกสารฯ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆจำแนกได้ดังนี้

 1. การศึกษาระดับปฐมวัย
 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2.1 กิจกรรมแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
  2.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  2.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  2.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
  2.2.1 การจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
  2.2.2 การจัดกิจกรรมยุวบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
  2.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:
  กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ) จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการ
มาแล้ว!! เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทวิชาการ) จำนวน 40 กิจกรรม 96 รายการ

ที่มา วิษณุ ผอ.สวก.

Back to top button
error: Content is protected !!