แจกไฟล์

ดาวน์โหลดเลย !! รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ไฟล์ Word + ปก PowerPoint แก้ไขได้

ดาวน์โหลดเลย !! รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ไฟล์ Word + ปก PowerPoint แก้ไขได้

บทความนี้ ขอแนะนำ แจกไฟล์ฟรี ไฟล์ Word+PowerPoint แก้ไขได้ เอกสารรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 โดย สื่อปันสุข By little teacher สามารถปรับใช้ได้ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ อบรม สัมมนา สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุรุสภา จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality ในรูปแบบผสมผสาน ทั้ง Onsite และ Online ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2566 พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดเลย !!  รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ไฟล์ Word + ปก PowerPoint แก้ไขได้
ดาวน์โหลดเลย !!  รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ไฟล์ Word + ปก PowerPoint แก้ไขได้

ไฟล์สำรอง

ขอขอบคุณ ขอขอบคุณ และติดตามผลงานได้ที่ สื่อปันสุข By little teacher และขอขอบคุณที่มา ครูธัชวุฒิ กงประโคน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!