event

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา รับเกียรติบัตรออนไลน์คุรุสภา

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา รับเกียรติบัตรออนไลน์คุรุสภา

คุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ขอเชิญชวนผู้ประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้ารับการอบรมในหลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

“พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

 หลักสูตร “ออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่”
จำนวน 12 ชั่วโมง

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2566

Related Articles
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา รับเกียรติบัตรออนไลน์คุรุสภา
ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา รับเกียรติบัตรออนไลน์คุรุสภา

วิธีการอบรม

  1. ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาผ่าน www.วันครู.com หรือตามช่องทางที่กำหนด

1.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาลงทะเบียนในแบบฟอร์มรับสมัคร โดยจะต้องกรอก Username ของระบบ trainflix จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนที่ https://forms.gle/6VBbPQ36CA3ndgAH7

1.2 กรณีผู้ที่ยังไม่มี Username ของระบบ Trainflix ต้องดำเนินการสมัครก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ได้

1.2.1 ดาวน์โหลดติดตั้งแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อสมัครสมาชิกสำหรับ

iOS คลิก https://apple.co/3liozti

Android คลิก  https://bit.ly/3exK0Sy

1.2.2 หรือสมัครสมาชิกได้ที่ https://trainflix.com หากสมัครผ่านทางเว็บไซต์จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร

*คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน คลิก: https://bit.ly/3SeiKLi

1.2.3 สแกนเพื่อรับหลักสูตรในแอปพลิเคชัน Trainflix ขั้นตอนดังนี้

ลงทะเบียนอบรมหลักสูตรออนไลน์ หัวข้อ ออกแบบการเรียนรู้อย่างไร ให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่ เพื่อเพิ่มพูน สมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา รับเกียรติบัตรออนไลน์คุรุสภา

QR Code หลักสูตรออนไลน์ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา

“หลักสูตรออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์การพัฒนาวิชาชีพแนวใหม่”

หรือกดไปที่คอร์สและกดเพิ่มเติมจะพบหลักสูตร ให้เลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมอบรม และเมื่อสแกนหรือกดลงทะเบียนคอร์สแล้ว หลักสูตรจะอยู่ที่คอร์สของฉัน ดังตัวอย่าง

  1. ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วตามขั้นตอนในข้อที่ 1 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 30 เมษายน 2566
  2. ในแต่ละหัวข้อผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับชมวีดิทัศน์ (VDO) ร้อยละ 100 และทำกิจกรรมตอบคำถามท้ายบทเรียนโดยต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งกิจกรรมท้ายบทเรียนของแต่ละหัวข้อ เป็นแบบทดสอบ และตอบคำถามสะท้อนคิดแบบเขียนตอบ (หากมี) 
  3. เมื่อผู้เข้ารับการพัฒนาดำเนินการตามข้อ 1 – 3 เรียบร้อยแล้ว และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเกียรติบัตร ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องตอบแบบสอบถามก่อนจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้ด้วยตนเองบนแอปพลิเคชัน Trainflix
  4. ในกรณีที่มีปัญหาทางปฏิบัติให้เป็นอำนาจของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินและให้ถือเป็นที่สุด

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ วันครู .com

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!