event

อบรมออนไลน์ฟรี การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA รับเกียรติบัตรโดย Starfish Labz

อบรมออนไลน์ฟรี การใช้เทคนิคการสอนปฐมวัยให้ผ่าน วPA รับเกียรติบัตรโดย Starfish Labz

ลงทะเบียนด่วน! เพิ่มทักษะการสอนปฐมวัย เทคนิคการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567

Workshop นี้มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงความสามารถ ความรู้ และ ความพร้อม ของเด็กในกลุ่มเป้าหมาย

ผ่านกิจกรรม และ แบบประเมิน ที่ออกแบบมาอย่างพิเศษ ครอบคลุม:

✅การประเมินความรู้ และ ทักษะ ในการสอนเฉพาะ
✅การประเมินความเข้าใจในหลักการพัฒนาเด็ก ในช่วงวัยต่างๆ
✅การทดสอบความเข้าใจ ในการใช้ เทคนิคการสอนที่เน้นการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
✅พัฒนาทักษะ การสอน ปรับปรุงวิธีการสอน ของคุณ อย่างต่อเนื่อง

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และ ความสามารถของเด็กในแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพที่สุด

อย่าพลาดโอกาส พัฒนาทักษะการสอนของคุณ ลงทะเบียนด่วน!

พัฒนาการเด็ก #การศึกษาปฐมวัย #เทคนิคการสอน #workshop

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!