event

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง การเสวนาพิเศษ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 รับเกียรติบัตร 5 ใบจาคุรุสภา เกียรติบัตรใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง การเสวนาพิเศษ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 รับเกียรติบัตร 5 ใบจาคุรุสภา เกียรติบัตรใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้

คุรุสภาขอเชิญร่วมกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนทัศน์ทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 วันครู 2567 “ครูดีสอนดี ศิษย์ดีเรียนดี มีความสุข”
พบกับ การเสวนาพิเศษ จำนวน 5 เรื่อง

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง การเสวนาพิเศษ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 รับเกียรติบัตร 5 ใบจาคุรุสภา เกียรติบัตรใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง การเสวนาพิเศษ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 รับเกียรติบัตร 5 ใบจาคุรุสภา เกียรติบัตรใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้

 1. เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1
  เรื่อง “Academy of Thailand Teachers”
  วันที่ 15 มกราคม 2567
 2. เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 2
  เรื่อง “ทักษะสำคัญในยุค BANI World”
  วันที่ 16 มกราคม 2567
 3. เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3
  เรื่อง “เทคนิคการสอน Computational Thinking and CS Unplugged แบบ Active Learning”
  วันที่ 17 มกราคม 2567
 4. เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 4
  เรื่อง “Career Academy”
  วันที่ 18 มกราคม 2567
 5. เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 5
  เรื่อง “Well Being”
  วันที่ 19 มกราคม 2567

ช่องทางถ่ายทอดสด (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้ารับชม) :
Facebook & YouTube : คุรุสภา

Related Articles

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง การเสวนาพิเศษ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 รับเกียรติบัตร 5 ใบจาคุรุสภา เกียรติบัตรใช้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้

หากลงทะเบียนไม่ทัน สามารถเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube : คุรุสภา (ไม่ได้รับใบเกียรติบัตร)

หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนและรับชมในระบบ wankru2567-onebinar.one.th ตามเกณฑ์เท่านั้น จึงจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ (เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!