event

ด่วน!! จำนวนจำกัด ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567

ด่วน!! จำนวนจำกัด ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567

สคบศ. เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต :
หลักสูตรสร้างสื่อการเรียนรู้ สุดปัง !! สำหรับครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom (ออนไลน์)
รุ่นที่ 8 (วันที่ 20-22 มีนาคม 2567)
💥จำกัดจำนวนรุ่นละ 100 ท่านเท่านั้น💥

ด่วน!! จำนวนจำกัด ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ด่วน!! จำนวนจำกัด ลงทะเบียนอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 8 ผ่านระบบ Online ด้วยโปรแกรม Zoom สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567

💕ลงทะเบียนฟรี💕
https://forms.gle/S4h5sr556mtPDDsE7

✒️สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567
🔊ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2567

ขอบคุณที่มา : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!