ครูผู้ช่วย

รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี หนังสือด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการและปฏิทินการสอบครูผู้ช่วย ปีพ.ศ. 2567 โดยมีกำหนดการ ประกาศรับสมัคร สอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี 2567 รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

กําหนดการและปฏิทิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

  1. ประกาศรับ สมัครสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป 2567 : ภายในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
  2. รับสมัครสอบครูผู้ช่วย : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข : ภายในวันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567
    การสอบครูผู้ช่วย 2567 จะประเมินจากการสอบข้อเขียน
  4. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป : วันเสาร์ที่ 8มิถุนายน 2567
  5. ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ : วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567
  6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค : ภายในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
  7. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการนําเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 )
  8. ประกาศผลการสอบแข่งขัน : ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กําหนด ( ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 )

ลิงก์สมัครสอบ : https://obec67.thaijobjob.com/

รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2567(หากประกาศจะปรากฎลิงก์)
1กรุงเทพมหานครสพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศแล้ว
2กระบี่สพป.กระบี่ ประกาศแล้ว
สพม.ตรัง กระบี่
3กาญจนบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 1 แนบท้ายประกาศ ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.กาญจนบุรี ประกาศแล้ว
4กาฬสินธุ์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพม.กาฬสินธุ์
5กำแพงเพชรสพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.กำแพงเพชร
6ขอนแก่นสพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5
สพม.ขอนแก่น ประกาศแล้ว
7จันทบุรีสพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.จันทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศแล้ว
8ฉะเชิงเทราสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ฉะเชิงเทรา
9ชลบุรีสพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ชลบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศแล้ว
10ชัยนาทสพป.ชัยนาท
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
11ชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ชัยภูมิ ประกาศแล้ว
12ชุมพรสพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศแล้ว
13เชียงรายสพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงราย เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.เชียงราย
14เชียงใหม่สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประกาศแล้ว
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ประกาศแล้ว
สพม.เชียงใหม่ ประกาศแล้ว
15ตรังสพป.ตรัง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ตรัง เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ตรัง กระบี่ ประกาศแล้ว
16ตราดสพป.ตราด ประกาศแล้ว
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศแล้ว
17ตากสพป.ตาก เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ตาก เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ตาก
18นครนายกสพป.นครนายก ประกาศแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก
19นครปฐมสพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครปฐม เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.นครปฐม ประกาศแล้ว
20นครพนมสพป.นครพนม เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครพนม เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.นครพนม ประกาศแล้ว
21นครราชสีมาสพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 4 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 6 ประกาศแล้ว
สพป.นครราชสีมา เขต 7 ประกาศแล้ว
สพม.นครราชสีมา ประกาศแล้ว
22นครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
สพม.นครศรีธรรมราช ประกาศแล้ว
23นครสวรรค์สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.นครสวรรค์ ประกาศแล้ว
24นนทบุรีสพป.นนทบุรี เขต 1
สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.นนทบุรี
25นราธิวาสสพป.นราธิวาส เขต 1
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.นราธิวาส เขต 3
สพม.นราธิวาส
26น่านสพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.น่าน
27บุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.บุรีรัมย์ ประกาศแล้ว
28บึงกาฬสพป.บึงกาฬ ประกาศแล้ว
สพม.บึงกาฬ ประกาศแล้ว
29ปทุมธานีสพป.ปทุมธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ปทุมธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ปทุมธานี
30ประจวบคีรีขันธ์สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศแล้ว
31ปราจีนบุรีสพป.ปราจีนบุรี เขต 1
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประกาศแล้ว
32ปัตตานีสพป.ปัตตานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ปัตตานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ปัตตานี
33พระนครศรีอยุธยาสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พระนครศรีอยุธยา ประกาศแล้ว
34พังงาสพป.พังงา ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
35พัทลุงสพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พัทลุง
36พิจิตรสพป.พิจิตร เขต 1
สพป.พิจิตร เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พิจิตร
37พิษณุโลกสพป.พิษณุโลก เขต 1
สพป.พิษณุโลก เขต 2
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศแล้ว
 38เพชรบุรีสพป.เพชรบุรี เขต 1
สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.เพชรบุรี

รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี 2567(หากประกาศจะปรากฎลิงก์)
39เพชรบูรณ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.เพชรบูรณ์
40แพร่สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่
41พะเยาสพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2
สพม.พะเยา
42ภูเก็ตสพป.ภูเก็ต ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
43มหาสารคามสพป.มหาสารคาม เขต 1
สพป.มหาสารคาม เขต 2
สพป.มหาสารคาม เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.มหาสารคาม
44แม่ฮ่องสอนสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.แม่ฮ่องสอน ประกาศแล้ว
45มุกดาหารสพป.มุกดาหาร
สพม.มุกดาหาร ประกาศแล้ว
46ยะลาสพป.ยะลา เขต 1
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ยะลา ประกาศแล้ว
47ยโสธรสพป.ยโสธร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ยโสธร เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
48ร้อยเอ็ดสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ร้อยเอ็ด
49ระนองสพป.ระนอง หนังสือขออนุญาตไปสอบ ประกาศแล้ว
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประกาศแล้ว
50ระยองสพป.ระยอง เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศแล้ว
51ราชบุรีสพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ราชบุรี ประกาศแล้ว
52ลพบุรีสพป.ลพบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ลพบุรี
53ลำปางสพป.ลำปาง เขต 1
สพป.ลำปาง เขต 2
สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน
54ลำพูนสพป.ลำพูน เขต 1
สพป.ลำพูน เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.ลำปาง ลำพูน
55เลยสพป.เลย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.เลย เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.เลย เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว
56ศรีสะเกษ  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศแล้ว
57สกลนครสพป.สกลนคร เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สกลนคร เขต 2
สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สกลนคร ประกาศแล้ว
58สงขลาสพป.สงขลา เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สงขลา เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สงขลา สตูล ประกาศแล้ว
59สตูลสพป.สตูล ประกาศแล้ว
สพม.สงขลา สตูล ประกาศแล้ว
60สมุทรปราการสพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.สมุทรปราการ ประกาศแล้ว
61สมุทรสงครามสพป.สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
62สมุทรสาครสพป.สมุทรสาคร ประกาศแล้ว
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว
63สระบุรีสพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.สระบุรี ประกาศแล้ว
64สระแก้วสพป.สระแก้ว เขต 1
สพป.สระแก้ว เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.สระแก้ว
65สุพรรณบุรีสพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สุพรรณบุรี ประกาศแล้ว
66สิงห์บุรีสพป.สิงห์บุรี ประกาศแล้ว
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
67สุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุโขทัย เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.สุโขทัย
68สุราษฎร์ธานีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศแล้ว
69สุรินทร์สพป.สุรินทร์ เขต 1
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สพป.สุรินทร์ เขต 3
สพม.สุรินทร์
70หนองคายสพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.หนองคาย เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.หนองคาย ประกาศแล้ว
71หนองบัวลำภูสพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.เลย หนองบัวลำภู ประกาศแล้ว
72อ่างทองสพป.อ่างทอง
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศแล้ว
สพม.อุดรธานี ประกาศแล้ว
74อุตรดิตถ์สพป.อุตรตดิตถ์ เขต 1
สพป.อุตรตดิตถ์ เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศแล้ว
75อุทัยธานีสพป.อุทัยธานี เขต 1 ประกาศแล้ว
สพป.อุทัยธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
76อุบลราชธานีสพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศแล้ว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศแล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว
77อำนาจเจริญสพป.อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว
78สำนักงานการศึกษาพิเศษสำนักงานการศึกษาพิเศษ ประกาศแล้ว

รวมลิงก์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย ปี 2567 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

Back to top button
error: Content is protected !!